Kategori: Publikime

Kategori: Publikime

Asgjë e re, asgjë e vjetër
Image 11 Qershor, 2020 Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

Përjetimet e Klevisit, person që jeton me HIV në Shqipëri, aktivist pranë Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. “Asgjë e re” Historia e një personi që jeton me HIV

Details
Edukimi seksual në Evropë dhe Azinë Qendrore Përparimet dhe zhvillimet e fundit të teknologjisë.
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Një përmbledhje e 25 shteteve Ky raport vlerësimi bazohet në një projekt të përbashkët kërkimor të Rrjetit Evropian të Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF EN) dhe Qendrës Federale Gjermane për Edukimin Shëndetësor (BZgA), Qendrës Bashkëpunuese të OBSH për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues. Raporti i Vlerësimit

Details
“Ne kërkojmë më shumë” Home 2019 October 7
Image 11 Qershor, 2020 Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

“Ne kërkojmë më shumë” është një broshurë udhëzimi për avokimin mbi Edukimit Seksual te të rinjtë.Ky udhëzues është dizenjuar për të rinjtë, të cilët duan të përmirësojnë edukimin seksual, që ofrohet në shkollat e tyre, qytetet ose shtetet.Ky udhëzues është shkruar nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF), me mbështetjen e një grupi pune pjesë

Details
Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri” , sesioni i 33-të. Ky raport është përgatitur nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillim me mbështetjen e IPPF EN. Raporti periodik universal

Details
Mëmësia e sigurt në situata emergjencash dhe/ose katastrofash/fatkeqësish natyrore
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Material i përgatitur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. U përgjigjet nevojave të grave dhe vajzave në moshëriprodhuese dhe/ose shtatzënë për informacion mbi parandalimin e rreziqeve për jetën e tyre dhe/ose të fëmijës së tyre, në rast se do të gjenden në situatë

Details
Udhërrefyesi “PLANIFIKIMI FAMILJAR”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

UDHËRRËFYES KOMBËTAR PËR OFRUESIT E SHËRBIMIT SHËNDETËSOR” u miratua nga Ministria e Shëndetësisë, me Urdhër nr. 25, datë 22 Janar, 2016 bazuar në Komponentët e Planifikimit Familjar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), “FAMILY PLANNING – A Global Handbook for Providers, 2011 Updated. Ky udhërrëfyes u kordinua nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me

Details
Protokollet e Praktikës Klinike të Planifikimit Familjar për Ofruesit e Shërbimit Shëndetësor
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Protokolli Kombëtar i praktikës Klinike për Planifikimin Familjarë do të ndihmojë çdo ofrues të Kujdesit Shëndetësor për të ofruar shërbime sa më cilësore për komunitetin. Ky material është mbështetur nga UNFPA Albania dhe menaxhuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. PROTOKOLLET E PRAKTIKES KLINIKE TE PLANIFIKIMIT FAMILJAR PER OFRUESIT E SHERBIMIT SHENDETESOR Download

Details
Të drejtat në Punë
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Materiale të përgatitura nga Qendra Aulona, Vlorë, pjesë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. Këto materiale janë mbështetur nga OLOF PALME INTERNATIONAL CENTRE DHE Ambasada Suedeze Fetëpalosje për të drejtat në punë Download

Details
Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet është një broshurë e krijuar nga QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN dhe i vinë në ndihme të gjitha grave dhe vajzave të cilat mund të rrezikohen të preken nga virusi i Papilomes Humane. Broshura “Kanceri i qafes se mitres” Download

Details
“Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Fletëpalosje Informuese “Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po” – Kjo fletëpalosje do t’ju informoje e cilat janë shërbimet klinike që ofrohen në mjediset e Qendrës Rinore Po, si pjesë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin Qendra “PO” Sherbimet Klinike Download

Details