Kategori: Publikime

Kategori: Publikime

Metoda kontraceptive modern- Dispozitivi Intra Uterin/ DIU
Image 13 Shtator, 2020 Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Dispozitivi Intra Uterin/ DIU Dispozitivi Intra Uterin i quajtur DIU, aparati, spiralja, tubi, sterilja, është një tub i vogël elastik, i cili vendoset në mitër nëpërmjet vaginës nga një mjek i specialuzuar. DIU të mbron nga një shtatzëni e paqëllimshme për një kohë të gjatë, që sipas llojit të DIU shkon 10-12 vjet…..

Details
Metoda kontraceptive moderne- Kontraceptivi i urgjencës
Image 13 Shtator, 2020 Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

Metoda kontraceptive moderne Kontraceptivi i Urgjencës është menduar për përdorim emergjent (prandaj quhet dhe kontracepsioni i urgjencës) në situata pas një mardhënie seksuale si: kur nuk janë përdorur kontraceptivët, kur ka dështim ose përdorim jo të saktë të tyre si çarje, rrëshqitje të prezervativit, harrimi i 3 ose më shumë pilulave kontraceptive orale të kombinuara

Details
Policimi në komunitet
Image 15 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Në kushtet e situatës emergjente të pandemisë COVID -19 pothuajse të gjitha aktivitetet e organizatave të shoqërisë civile janë përkthyer në punë online përmes platformave të ndryshme. Një emision online me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Drejtoria e Policisë Lezhë, Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Zyra Arsimore Vendore, psikologe dhe nxënës nga shkollat e përfshira në projekt

Details
Në kushtet e COVID-19 kujdesi për ndëprerjen e shtatzënisë
Image 12 Qershor, 2020 Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

Në kushtet e COVID-19 kujdesi për ndëprerjen e shtatzënisë është zvogëluar dhe gratë dhe vajzat kanë gjithnjë e më pak qasje në shërbimet jetike të shëndetit seksual dhe riprodhues duke përfshirë dhe ndërprerjen e shtatzënisë. Në këto kushte aksesi në abortin medikal është shumë i rëndësishëm për të gjitha gratë dhe vajzat që marrim vendimin

Details
“Qendra PO në Tirane ofron shёrbime dhe konsulta online mbi Shёndetin Riprodhues dhe Seksual falas pёr tё gjithё komunitetin”
Image 12 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

“Qendra PO në Tirane ofron shёrbime dhe konsulta online mbi Shёndetin Riprodhues dhe Seksual falas pёr tё gjithё komunitetin”Pёr shqetёsimet tuaja na shkruani nё kutinё e mesazheve nё faqen tonё tё facebook.Stafi yne do ti pergjigjet ne kohe nevojave tuaja!

Details
Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues
Image 12 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Posteri Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues është krijuar për të përshkruar kontekstin kombëtar në lidhje me përparimin në fushën e Mbulimit Universal Shëndetësor, dhe punën që Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin po bën në integrimin e komponentit të Shëndetit dhe të Drejtave Seksuale dhe Riprodhuese në Planet Kombëtare të Mbulimit Universal

Details
Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës
Image 12 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës krahason politikat e shteteve evropiane për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës: parandalimin parësor, parandalimin dytësor dhe qasjen në informacion në internet. Nga 46 vende të analizuara, ndër gjetjet kryesore janë: 34 vende ofrojnë program rutinë kombëtar për vaksinimin 16 shtete ofrojnë vaksinim

Details