Ftesë për ofertë për projektin 2 vjecar “ Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk”
5 Prill, 2022 Komentet te Ftesë për ofertë për projektin 2 vjecar “ Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk” Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit 2 vjecare “ Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora, të financuar nga Ministria Federale Gjermane per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi dhe implementuar nga Qendra Shqiptare per Popullsin dhe Zhvillimin, dega e saj Qendra Aulona Vlore, kërkon të realizoj: Prodhimin e nje dokumentari permbledhes mbi arritjet e projektit “Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora” . Per me shume detaje shkarkoni Ftesen per Ofertë më poshtë.

Ju ftojmë të shprehni interesin tuaj duke dërguar aplikimet tuaja brenda datës 30.04.2022, ora 16:30 me E-mail ( info@acpd.org.al ) me postë ose dorazi në adresën (adresa: L. 29 Nentori, Rr. Dede A. Amataj, Cerdhja 15, kati dyte, Vlore, Shqiperi, tel: 033 224 531

Për autorin