HIV/AIDS në Shqipëri
13 Prill, 2022 Komentet te HIV/AIDS në Shqipëri Janë të Mbyllura Blogu,IPPF,Publikime,Te rejat Durim Tabaku

ACPD ka hartuar një botim për HIV/AIDS në Shqipëri duke ofruar informacione të dobishme për parandalimin e HIV/AIDS veçanarisht mes të rinjve.

Klikoni këtu për të shkarkuar/lexuar dokumentin.

Për autorin