Shërbimet e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual në Kujdesin Shëndetësor Parësor në Kushtet e Pandemisë së Covid – 19
19 Janar, 2022 Komentet te Shërbimet e Shëndetit Riprodhues dhe Seksual në Kujdesin Shëndetësor Parësor në Kushtet e Pandemisë së Covid – 19 Janë të Mbyllura Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Sigurimi i aksesit në produkte për persona që kërkojnë trajtim afagjatë si dëshmi të kujdesit gjinor. Depistimi dhe parandalimi i Kancerit të Qafës të Mitrës. Nxitja e përdorimit të testit me vetë-administrim të Virusit të Papilomës Njerëzore (HPV); marrja e materialit në klinikat e QSHPZH duke respektuar masat anti COVID. Nxitja e këshillimit online pas një testi depistues dhe manaxhimi i përshtatshëm pas një testi depistues pozitiv.

Shërbimet e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues ne kujdesin shendetesor paresor ne kushtet e pandemise se COVID 19

 

Për autorin