Kategori: Te rejat

Kategori: Te rejat

Ftese për shprehje interesi për përgatitjen e pyetësorit për aksesin në financa të SME-ve dhe shpërndarjen e tij në Qarkun Fier
21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

 Data 17.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR PËRGATITJEN E PYETËSORIT PËR AKSESIN NË FINANCA TË SME-VE DHE SHPËRNDARJEN E TIJ TEK BIZNESET SME TË QARKUT FIER Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për

Details
Ftese për shprehje interesi për ekspertizë
21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realiziimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për Konsulente /Ekspertë si më poshtë. FTESA.pdf

Details
Ftese për shprehje interesi për sigurimin e të dhënave për SME-të e Qarkut Fier
21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020  FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PËR SME-TË E QARKUT FIER Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për shërbime për sigurimin e të dhënave për SME-të e qarkut

Details
Trajnimi: “Aftësitë Bazë Jetësore” dhe “Punësueshmëria”
Image 21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Përfundon me sukses cikli i traj nimeve 12-ditore të grupit të tretë dhe të katërt të të rinjve të përfshirë në projektin: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP Vlora”, duke e çuar në 54 numrin e të rinjve përfitues nga ky projekt. Të rinjtë u

Details
Consultancy to improve access of young vulnerable people to SRHR services
Image 1 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Research Consultancy to generate evidence and ideas on what policy- and decision-makers from 5 Balkan countries (Albania, BiH, Bulgaria, Kosovo and N-Macedonia) could do to improve the access of young vulnerable people to SRHR services, information and education during and beyond crisis.

Details
Bashkëpunimi ndërkufitar dhe Konkurrenca për SME-të – Bashkimi Evropian Programi INTERREG IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi
Image 25 Mars, 2021 BE,Te rejat zNJBMyJz7D

Tetor 2019- Maj 2021 Projekti synon të verifikojë kushtet për t’u ofruar  ndërmarrjeve të vogla Shqiptarëve dhe Malazeze një instrument financiar që në Pulia dhe Molise ka lehtësuar aksesin e ndërmarrjeve në fondet bankare, si për fuqizimin ashtu edhe për menaxhimin e tyre. Fusha e programit tregon një ekonomi të bazuar në MEs të Vogël,

Details
Forcimi i përgjigjes së kujdesit shëndetësor në situata krize dhe pas krize përmes shpërndarjes së MISP të SRH
Image 25 Mars, 2021 IPPF,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021 Në kushtet e Covid-19, kur gratë dhe vajzat në zonat rurale janë ndër grupet më të prekura në lidhje me aksesin në shërbimet e shëndetit riprodhues, QSHPZH e sheh si të rëndësishmmë të rrisi mundësitë për të marrë këto shërbime jetëshpëtuese. QSHPZH synon të përqendrojë punën e saj në dy shtylla

Details
T’i japim fund Dhunës Seksuale me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri
Image 24 Mars, 2021 Blogu,IPPF,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Periudha Kohore:  Janar 2021-Dhjetor 2021 Kjo ndërhyrje synon të mbështesë njësitë e qeverisjes vendore në Shkodër dhe Elbasan të kenë kapacitetin për të siguruar shërbime SGBV përmes qendrave të strehimit të urgjencave që mbështesin gratë viktima / mbijetuara të dhunës dhe fuqizimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. QSHPZH ka ofruar programe të cilat kanë

Details
Puna me organizatat e shoqerisë civile ka qenë dhe vazhdon të jetë një sfidë në vetvete
Image 19 Mars, 2021 Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Puna me organizatat e shoqerisë civile ka qenë dhe vazhdon të jetë një sfidë në vetvete. Përtej angazhimeve të përditshme në përputhje me misionin dhe objektivat e sejcilës nga organizatat, është e nevojshme që organizatat e shoqërisë civile të ushqehen me informacione të përditësuara lidhur me fokusin e punës, lidhur me thirrjet për projekt propozime,

Details
Forcimi i mekanizmave të përgatitjes dhe përgjigjes kombëtare në ofrimin e shërbimeve të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues në kushtet e emergjencave dhe krizave humanitare me fokus Covid-19
Image 15 Mars, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) me mbështetjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë në Shqipëri (UNFPA) dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe koordinimin me Operatorin e Shërbimeve të Kujdsit Shëndetësor ka kryer 20 trajnime me 350 ofrues të kujdesit shëndetësor për Paketën Minimale Fillestare të Shërbimeve (MISP) në kushtet

Details