POSTIMET MË TË FUNDIT

Ftese për shprehje interesi për ekspertizë
10 Maj, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 11.02.2020  FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për Konsulente /Ekspertë si më poshtë. FTESA.pdf

Details
Ftesë për shprehje interesi për shërbime udhëtimi për realizimin e studimit mbi aksesin e SME-ve në financa në Qarkun Fier
4 Maj, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 21.02.2020  FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SHËRBIME TË UDHËTIMIT PËR REALIZIMIN E STUDIMIT MBI AKSESIN E SME-VE NË FINANCA NË QARKUN FIER Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, për realizimin e një studimi  në Bashkinë Fier, hap thirrjen për shërbime të udhëtimit

Details
Ftesë për shprehje interesi
4 Maj, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020  FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e një studimi  në Bashkinë Fier, hap thirrjen për Ekspertë si më poshtë. FTESA.pdf

Details
Gazeta e e Qendres Burimore per Shoqerine Civile
Image 26 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

– Kjo gazetë, është një publikim tremujor që pasqyron aktivitetet e Qendrës Kombëtare Burimore dhe zhvillimet më të fundit në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, mundësitë për financim, rritje kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të si dhe informacione të tjera relevante nga rajoni e më gjerë. – Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri

Details
Ftese për shprehje interesi për ndërtimin e një databaze dhe plotësimin e saj me të dhënat e bizneneseve të përzgjedhura në zonat e projektit 3C4SME
21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 17.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR NDËRTIMIN E NJË DATABAZE DHE PLOTËSIMIN E SAJ ME TË DHËNAT E BIZNENESEVE TË PËRZGJEDHURA NË ZONAT E PROJEKTIT 3C4SME Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, për realizimin e një studimi  në Bashkinë Fier, hap thirrjen

Details
Ftese për shprehje interesi për përgatitjen e pyetësorit për aksesin në financa të SME-ve dhe shpërndarjen e tij në Qarkun Fier
21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

 Data 17.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR PËRGATITJEN E PYETËSORIT PËR AKSESIN NË FINANCA TË SME-VE DHE SHPËRNDARJEN E TIJ TEK BIZNESET SME TË QARKUT FIER Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për

Details
Ftese për shprehje interesi për ekspertizë
21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realiziimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për Konsulente /Ekspertë si më poshtë. FTESA.pdf

Details
Ftese për shprehje interesi për sigurimin e të dhënave për SME-të e Qarkut Fier
21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020  FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PËR SME-TË E QARKUT FIER Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për shërbime për sigurimin e të dhënave për SME-të e qarkut

Details
Trajnimi: “Aftësitë Bazë Jetësore” dhe “Punësueshmëria”
Image 21 Prill, 2021 Te rejat zNJBMyJz7D

Përfundon me sukses cikli i traj nimeve 12-ditore të grupit të tretë dhe të katërt të të rinjve të përfshirë në projektin: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP Vlora”, duke e çuar në 54 numrin e të rinjve përfitues nga ky projekt. Të rinjtë u

Details