Përgjegjësitë e përbashkëta për realizimin e Planit Kombëtar të Veprimit mbi Moshimin 2020-2024
18 Nëntor, 2022 Komentet te Përgjegjësitë e përbashkëta për realizimin e Planit Kombëtar të Veprimit mbi Moshimin 2020-2024 Janë të Mbyllura Blogu,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

Vijojnë trajnimet me mbështetjen e Fondit për Popullsinë të Kombeve të Bashkuara (UNFPA), dhe në partneritet me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në njësitë administrative Tiranë dhe Durrës.

Nëpërmjet zbatimit të këtij Plani synojmë të arrijmë sigurimin e rritjes me një vit shtesë të jetëgjatësisë së shëndetshme në Shqipëri, përgjysmimin e varfërisë te personat mbi 65 vjeç dhe mbulimin e plotë me shërbime shëndetësore dhe sociale për të moshuarit që kanë nevojë për to.

Në program për t’u realizuar dhe takime të tjera në vitin në vijim, në mënyrë që e gjithë shoqëria do të jetë më e ndërgjegjshme dhe më e përgatitur për një Shqipëri për të gjitha moshat.

Për autorin