POSTIMET MË TË FUNDIT

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri” , sesioni i 33-të. Ky raport është përgatitur nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillim me mbështetjen e IPPF EN. Raporti periodik universal

Details
Mëmësia e sigurt në situata emergjencash dhe/ose katastrofash/fatkeqësish natyrore
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Material i përgatitur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. U përgjigjet nevojave të grave dhe vajzave në moshëriprodhuese dhe/ose shtatzënë për informacion mbi parandalimin e rreziqeve për jetën e tyre dhe/ose të fëmijës së tyre, në rast se do të gjenden në situatë

Details
Udhërrefyesi “PLANIFIKIMI FAMILJAR”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

UDHËRRËFYES KOMBËTAR PËR OFRUESIT E SHËRBIMIT SHËNDETËSOR” u miratua nga Ministria e Shëndetësisë, me Urdhër nr. 25, datë 22 Janar, 2016 bazuar në Komponentët e Planifikimit Familjar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), “FAMILY PLANNING – A Global Handbook for Providers, 2011 Updated. Ky udhërrëfyes u kordinua nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin me

Details
Protokollet e Praktikës Klinike të Planifikimit Familjar për Ofruesit e Shërbimit Shëndetësor
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Protokolli Kombëtar i praktikës Klinike për Planifikimin Familjarë do të ndihmojë çdo ofrues të Kujdesit Shëndetësor për të ofruar shërbime sa më cilësore për komunitetin. Ky material është mbështetur nga UNFPA Albania dhe menaxhuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. PROTOKOLLET E PRAKTIKES KLINIKE TE PLANIFIKIMIT FAMILJAR PER OFRUESIT E SHERBIMIT SHENDETESOR Download

Details
Të drejtat në Punë
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Materiale të përgatitura nga Qendra Aulona, Vlorë, pjesë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. Këto materiale janë mbështetur nga OLOF PALME INTERNATIONAL CENTRE DHE Ambasada Suedeze Fetëpalosje për të drejtat në punë Download

Details
Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Kanceri i qafës së mitrës mund të parandalohet është një broshurë e krijuar nga QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN dhe i vinë në ndihme të gjitha grave dhe vajzave të cilat mund të rrezikohen të preken nga virusi i Papilomes Humane. Broshura “Kanceri i qafes se mitres” Download

Details
“Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Fletëpalosje Informuese “Shërbimet Klinike të Qendrës Rinore Po” – Kjo fletëpalosje do t’ju informoje e cilat janë shërbimet klinike që ofrohen në mjediset e Qendrës Rinore Po, si pjesë e Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin Qendra “PO” Sherbimet Klinike Download

Details
Udhërrëfyesi i praktikës klinike për abortin e sigurt
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Ky material është bazuar në procedurat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për abortin e sigurt. Botimi i këtij materiali është mundësuarnga UNFPA Albania. Udhërrëfyesi u miratua me nga Ministria Shëndetësisë me urdhër nr 491, datë 17/11/2015 Udhërrëfyesi i praktikës klinike për abortimin e sigurtë Download

Details
Unë vendos për veten
Image 11 Qershor, 2020 Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

Fletëpalosje informuese rreth metodave moderne kontraceptive. Kjofletëpalosje është hartuar nga QSHPZH dhe mbështetur nga UNFPA Albania ACPD fletepalosje “Unë vendos për veten” Download

Details
“Të rritet përkushtimi i komunitetit rom dhe egjiptian për tu dhënë zë nevojave të tyre”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Revista Elektronike në kuadër të projektit “Të rritet përkushtimi i komunitetit rom dhe egjiptian për t’u dhënë zë nevojave të tyre” Këto materiale janë pjese e projektit qe mbështetet financiarisht nga Programi i Granteve te Vogla i Komisionit per Demokraci i Ambasadës se SH.B.A.-se ne Tirane Se bashku mund t’ia dalim Tirana Download Broshure “Se

Details