Zhvillimi i Planit Kombëtar të Veprimit (NPA) në lidhje me Politikat e Mirëqenies Sociale për të Moshuarit
12 Qershor, 2020 Komentet te Zhvillimi i Planit Kombëtar të Veprimit (NPA) në lidhje me Politikat e Mirëqenies Sociale për të Moshuarit Janë të Mbyllura UNFPA zNJBMyJz7D

Periudha: 2019-2021

UNFPA Co

Zhvillimi i një Plani Kombëtar të Veprimit për të moshuarit është shumë i rëndësishëm dhe një hap i nevojshëm drejt përmbushjes së nevojave të tyre parësore. Ky dokument do të përgatitet përmes një proçesi të plotë (filluar nga janari 2019), duke filluar nga analizat e situatës; takimet e konsultimit dhe vlefshmërisë janë planifikuar gjithashtu si pjesë e punës së përbashkët të tre ekspertëve të kontaktuar për këtë qëllim.

Objektivat e projektit • Zhvillimi i Planit Kombëtar të Veprimit (PKV)

Për autorin