Kategori: IPPF

Kategori: IPPF

Qasja e Orientuar ndaj të Rinjve
Image 12 Qershor, 2020 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha: 2019 Ne bashkepunim me EU. Zgjedhur nga IPPF EN, QSHPZH ka ofruar ndihmë për tre organizata të tjera  anëtare për temën e Qasjes së Orientuar ndaj të Rinjve. Stafi i trajnuar i QSHPZH nga IPPF, ka punuar ngushtësisht  me stafin dhe vullnetarët e përzgjedhur nga Societatea De Educatie Contraceptiva si Sexuala (SECS) (organizata nga

Details
YATAS – Aktivizmi rinor për të luftuar stigmën ndaj abortit
Image 12 Qershor, 2020 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha: 2019 Qëllimi: Të kontribuojë në zvogëlimin e stigmës dhe diskriminimit, dhe ndërgjegjësimin midis bashkëmoshatarëve të rinj. Stigma ndaj abortit mbetet e kontestuar, e pashpjeguar dhe e pa adresuar deri më tani, pavarësisht disa iniciativave të izoluara përfshirë ato të ndërmarra nga QSHPZH. Iniciativa do të jetë mbi bazën e  përpjekjeve të deritanishme,që aktivistët e

Details
Përparimi i mësimeve të nxjerra pas 2 vjetësh nga zbatimi i Programit Kombëtar të depistimit të Kancerit të Qafës së Mitrës në Shqipëri
Image 12 Qershor, 2020 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha kohore: 2020-2022 Kjo iniciativë synon të ndihmojë gratë, 30-59 vjeç, të kenë akses në Programin Kombëtar të Depistimit të Kancerit të Qafës së mitrës dhe të jenë të vetëdijshëm për shërbimet e ofruara nga Institucionet Shëndetësore Shtetërore për të përdorur shërbimet e shëndetit publik. 27650 Gratë janë testuar gjatë dy viteve të para (13800

Details
Le ta sfidojmë stigmën ndaj abortit dhe të ndërmarrim veprime
Image 12 Qershor, 2020 Blogu,IPPF zNJBMyJz7D

Periudha: 2019 – 2021 Qëllimi: Publiku i gjerë, qeveria, politikëbërësit dhe media njohin mundësinë e abortit të sigurt dhe ligjor si një e drejtë njerëzore e grave në Shqipëri. Iniciativa do të përfshijë stafin dhe vullnetarët nga planifikimi në zbatim dhe M&V e aktiviteteve . Ata do të punojnë në lidhje me përgatitjen e eventeve,

Details
Përshkallëzimi i përgjigjes ndaj HIV në Shqipëri
Image 12 Qershor, 2020 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: 2019- 2021 Kjo ndërhyrje do të kontribuojë në një akses të barabartë në parandalimin e HIV / AIDS-it, shërbime të përballueshme dhe cilësore të kujdesit dhe trajtimit për popullatën e rriskuar në Shqipëri si dhe në uljen e pabarazive në qasjen dhe cilësinë e kujdesit  në lidhje me stigmën dhe diskriminimin e drejtuar

Details
SPEAK IT OUT LOUD: Aksion i përbashkët për të parandaluar dhe reaguar ndaj dhunës seksuale dhe gjinore bazuar në gra dhe vajza vulnerabël të zonave rurale duke përfshirë përkatësinë etnike rome dhe egjiptiane
Image 12 Qershor, 2020 Blogu,IPPF zNJBMyJz7D

Periudha: 2019-2021 QSHPZH do të përsërisë punën e saj për çështje DHSBGJ në zonat rurale të Vlorës dhe do të fillojë të punojë në zonat rurale të Tiranës. Projekti do të përfshijë Bashkinë e Tiranës; Zona e Njësisë Administrative Bathore dhe Kamza dhe Bashkia Vlorë; Njësitë administrative Novosela dhe Orikum (ka edhe komunitet rom dhe

Details
Ofrimi dhe mundësimi i Edukimit Seksual Gjithëpërfshirës (ESGJ) – Të rinjtë në Shqipëri janë të fuqizuar të kuptojnë shëndetin, mirëqenien dhe dinjitetin e tyre
Image 12 Qershor, 2020 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: 2019-2021 Nëpërmjet kësaj ndërhyrje, QSHPZH do të kontribuojë në mundësimin dhe ofrimin e edukimit seksual gjithëpërfshirës për një jetë të sigurt, produktive, të përmbushur për të rinjtë në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër QSHPZH do të sigurojë qasje në Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës (ESGJ) e cila u ofron të rinjve bazën për të marrë vendime

Details
Projekti i avokasisë për ngritjen e kapaciteteve
Image 12 Qershor, 2020 IPPF zNJBMyJz7D

Periudha: 2019 Ne bashkepunim me EU. Megjithë përparimin e bërë me ESGJ, ende ka vështirësi në arritjen e fëmijëve / të rinjve që nuk janë në shkollë. Shërbimet e përgjithshme të ShSR si dhe sigurimi i kontraceptive janë në dispozicion pa pagesë dhe pa kufizime në moshë. Megjithë këtë, studimet tregojnë se të rinjtë si

Details
Ti japim fund stigmës dhe diskriminimit që lidhet me abortin në Shqipëri
Image 12 Qershor, 2020 Blogu,IPPF zNJBMyJz7D

Periudha kohore: 2019-2021 Kjo ndërhyrje synon të ndihmojë gratë dhe vajzat e varfra dhe të margjinalizuara në Tiranë dhe Vlorë të kenë akses në shërbime cilësore të abortit. Kjo ndërhyrje do të përfshijë stafin dhe vullnetarët duke filluar nga planifikimi deri  në zbatim përfshirë edhe aktivitete monitoruese dhe vlerësuese. Meqenëse pandemia e COVID-19 është e

Details
Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian
Image 12 Qershor, 2020 IPPF,Publikime zNJBMyJz7D

Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian: Legjislacioni i Abortit dhe Zbatimi i tij në Evropë dhe Azinë Qendrore” shikon legjislacionin përkatës në 42 vende, por në mënyrë thelbësore ai shqyrton se si interpretohen këto ligje nga ofruesit dhe si përjetohen nga gratë dhe vajzat. Anketa është krijuar për të siguruar një përmbledhje të përvojave

Details