Kategori: Publikime

Kategori: Publikime

Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues
Image 12 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Posteri Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues është krijuar për të përshkruar kontekstin kombëtar në lidhje me përparimin në fushën e Mbulimit Universal Shëndetësor, dhe punën që Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin po bën në integrimin e komponentit të Shëndetit dhe të Drejtave Seksuale dhe Riprodhuese në Planet Kombëtare të Mbulimit Universal

Details
Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës
Image 12 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës krahason politikat e shteteve evropiane për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës: parandalimin parësor, parandalimin dytësor dhe qasjen në informacion në internet. Nga 46 vende të analizuara, ndër gjetjet kryesore janë: 34 vende ofrojnë program rutinë kombëtar për vaksinimin 16 shtete ofrojnë vaksinim

Details
Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian
Image 12 Qershor, 2020 IPPF,Publikime zNJBMyJz7D

Anketa e Partnerëve të IPPF Rrjeti Europian: Legjislacioni i Abortit dhe Zbatimi i tij në Evropë dhe Azinë Qendrore” shikon legjislacionin përkatës në 42 vende, por në mënyrë thelbësore ai shqyrton se si interpretohen këto ligje nga ofruesit dhe si përjetohen nga gratë dhe vajzat. Anketa është krijuar për të siguruar një përmbledhje të përvojave

Details
Publikim gjithëpërfshirës për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore
Image 12 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Publikim gjithëpërfshirës për shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat në Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Azinë Qendrore. Raporti është një përmbledhje koherente e situatave të 14 vendeve në lidhje me abortin, kontracepsionin, kujdesin para dhe para lindjes, edukimin seksual, të drejtat LGBTQI + dhe dhunën me bazë gjinore – të gjitha të shkruara nga

Details
“Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF) zhvilloi Deklratën për Kapacitetin e Shoqatës “Parandalimi I dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”.Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është e lumtur të ndajë

Details
Asgjë e re, asgjë e vjetër
Image 11 Qershor, 2020 Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

Përjetimet e Klevisit, person që jeton me HIV në Shqipëri, aktivist pranë Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. “Asgjë e re” Historia e një personi që jeton me HIV

Details
Edukimi seksual në Evropë dhe Azinë Qendrore Përparimet dhe zhvillimet e fundit të teknologjisë.
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Një përmbledhje e 25 shteteve Ky raport vlerësimi bazohet në një projekt të përbashkët kërkimor të Rrjetit Evropian të Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF EN) dhe Qendrës Federale Gjermane për Edukimin Shëndetësor (BZgA), Qendrës Bashkëpunuese të OBSH për Shëndetin Seksual dhe Riprodhues. Raporti i Vlerësimit

Details
“Ne kërkojmë më shumë” Home 2019 October 7
Image 11 Qershor, 2020 Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

“Ne kërkojmë më shumë” është një broshurë udhëzimi për avokimin mbi Edukimit Seksual te të rinjtë.Ky udhëzues është dizenjuar për të rinjtë, të cilët duan të përmirësojnë edukimin seksual, që ofrohet në shkollat e tyre, qytetet ose shtetet.Ky udhëzues është shkruar nga Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF), me mbështetjen e një grupi pune pjesë

Details
Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri”
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Raporti Periodik Universal “Shëndeti, Të Drejtat dhe Mirëqenia e Popullatave Kyçe në Shqipëri” , sesioni i 33-të. Ky raport është përgatitur nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillim me mbështetjen e IPPF EN. Raporti periodik universal

Details
Mëmësia e sigurt në situata emergjencash dhe/ose katastrofash/fatkeqësish natyrore
Image 11 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Material i përgatitur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Popullsinë (UNFPA) dhe Koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. U përgjigjet nevojave të grave dhe vajzave në moshëriprodhuese dhe/ose shtatzënë për informacion mbi parandalimin e rreziqeve për jetën e tyre dhe/ose të fëmijës së tyre, në rast se do të gjenden në situatë

Details