Metoda kontraceptive modern- Dispozitivi Intra Uterin/ DIU
13 Shtator, 2020 Komentet te Metoda kontraceptive modern- Dispozitivi Intra Uterin/ DIU Janë të Mbyllura Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Dispozitivi Intra Uterin/ DIU
Dispozitivi Intra Uterin i quajtur DIU, aparati, spiralja, tubi, sterilja, është një tub i vogël elastik, i cili vendoset në mitër nëpërmjet vaginës nga një mjek i specialuzuar. DIU të mbron nga një shtatzëni e paqëllimshme për një kohë të gjatë, që sipas llojit të DIU shkon 10-12 vjet…..

Për autorin