Metoda kontraceptive moderne- Kontraceptivi i urgjencës
13 Shtator, 2020 Komentet te Metoda kontraceptive moderne- Kontraceptivi i urgjencës Janë të Mbyllura Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

Metoda kontraceptive moderne
Kontraceptivi i Urgjencës është menduar për përdorim emergjent (prandaj quhet dhe kontracepsioni i urgjencës) në situata pas një mardhënie seksuale si: kur nuk janë përdorur kontraceptivët, kur ka dështim ose përdorim jo të saktë të tyre si çarje, rrëshqitje të prezervativit, harrimi i 3 ose më shumë pilulave kontraceptive orale të kombinuara . . . . . .

Për autorin