Ftesë për ofertë “Shërbime kateringu”
2 Shtator, 2020 Komentet te Ftesë për ofertë “Shërbime kateringu” Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit 2 vjecare “ Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora, të financuar nga Ministria Federale Gjermane per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi dhe implementuar nga Qendra Shqiptare per Popullsin dhe Zhvillimin, dega e saj Qendra Aulona Vlore, kërkon të blejë produkte dhe shërbime kateringu sipas Fteses per Ofert më poshtë.
Ju ftojmë të shprehni interesin tuaj duke dërguar aplikimet tuaja brenda datës 16.09.2020, ora 16:30 me E-mail ( info@acpd.org.al ) me postë ose dorazi në adresën (adresa: L. 29 Nentori, Rr. Dede A. Amataj, Cerdhja 15, kati dyte, Vlore, Shqiperi, tel: 033 224 531

Faleminderit!

FTESA PER OFERTE shkarko ketu..

Për autorin