Kategori: Te rejat

Kategori: Te rejat

Finalizon trajnimin 12-ditor, grupi i parë i të rinjve përfitues
Image 16 Tetor, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Gjatë këtij trajnimi përmbajtja e dy moduleve “Aftësitë-Baze-Jetësore” dhe “Punësueshmëria” u përçua nëpërmjet aktiviteteve, ushtrimeve, të ftuarve , role play, që i mbajtën pjesëmarrësit tërësisht të angazhuar. Modulet kanë përmbajtje të aplikueshme në jetën e gjithsecilit dhe janë ideuar që të asistojë në identifikimin e interesave, motivimit të brendshëm, aftësive dhe përgjegjësive. Fokusi është tek

Details
Sigurimi i aksesit për ndërprerjen e sigurt të shtatzanisë të gjithë Evropën
Image 28 Shtator, 2020 IPPF,Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

                     Deklaratë nga Rrjeti Evropian për Ndërprerjen e Sigurt të Shtatzënisë për Ditën Ndërkombëtare të Ndërprerjes së  Sigurt të Shtatzënisë, 28 Shtator 2020. Rrjeti Evropian për Ndërprerjen e Sigurt të Shtatzënisë është një gruporganizatash kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për të drejtat e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues,

Details
Rritet roli dhe vizibiliteti i OSHCve Vlorë në vendimarrjen lokale përmes asistences së ofruar nga Qendra Rajonale Burimore për Shoqërine Civile Vlorë
Image 25 Shtator, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Gjatë muajit qershor, Zyra Rajonale e Qendrës Burimore për Shoqërine Civile Vlorë ka punuar intensivisht me një grup prej 11 OSHC të qytetit të Vlorës, nismëtare të aksionit të përbashkët për ta shpëtuar Pyllin e Sodës nga degradimi, duke lehtësuar takimet e tyre me zyrtarët lokalë, si dhe duke ofruar trainime, këshilla dhe informacion mbi

Details
Metoda kontraceptive modern- Dispozitivi Intra Uterin/ DIU
Image 13 Shtator, 2020 Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Dispozitivi Intra Uterin/ DIU Dispozitivi Intra Uterin i quajtur DIU, aparati, spiralja, tubi, sterilja, është një tub i vogël elastik, i cili vendoset në mitër nëpërmjet vaginës nga një mjek i specialuzuar. DIU të mbron nga një shtatzëni e paqëllimshme për një kohë të gjatë, që sipas llojit të DIU shkon 10-12 vjet…..

Details
Ftesë për ofertë “Shërbime kateringu”
Image 2 Shtator, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit 2 vjecare “ Increasing opportunities for labor market integration of youth and families at risk – YEEP Vlora, të financuar nga Ministria Federale Gjermane per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi dhe implementuar nga Qendra Shqiptare per Popullsin dhe Zhvillimin,

Details
Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të 60 të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP VLORA
Image 2 Shtator, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Me qëllim rritjen e vizibilitetit te projektit: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të 60 të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP VLORA”, u realizua spoti publicitar dhe kronika informuese në televizionin lokal me shikueshmerinë më të lartë. Përmes tyre u informuan përfituesit mbi synimin kryesor të projektit i cili është

Details
Njoftim për punësim
Image 26 Gusht, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Pozicioni i punës – Menaxheri Financiar Vendodhja: Tiranë Afati i fundit i aplikimit:  E dielë, 30 Gusht 2020 Organizata: Qendra Shqiptare për Populisinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është një organizatë jo-fitimprurëse e drejtuar nga vullnetarë të cilët punojnë për përmirësimin e mirëqënies dhe shëndetit të të gjithë popullsisë në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë të

Details
“Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike”
Image 23 Gusht, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Gjatë takimit të parë të Forumit Rinor mbi çështjet e Punësimit,  të ngritur në kuadër të zbatimit të projektit 2 vjecar : “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike” YEEP VLORA, financuar  nga Ministria Federale Gjermane per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik dhe SOS Fshatrat e Femijeve Shqiperi. Të rinjt

Details