Ftesë për ofertë
20 Tetor, 2020 Komentet te Ftesë për ofertë Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të  paraqesni ofertën tuaj lidhur me procedurën e prokurimit që do të zhvillohet nga organizata  Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) për shërbimin/ produktin:

Laptop ( 1 copë) vlera 950 Euro

dhe  Printer ( 1 copë) vlera 300 Euro

FTESA PËR OFERTË .pdf

Për autorin