Ftesë për ofertë për blerje produktesh dhe shërbimesh
27 Nëntor, 2020 Komentet te Ftesë për ofertë për blerje produktesh dhe shërbimesh Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me blerjen e produkteve dhe shërbimeve për kryerjen e dizenjimit të materialeve informuese që do të zhvillohet nga organizata Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh).

FTESA PËR OFERTË .pdf

Për autorin