Kategori: Publikime

Kategori: Publikime

RAPORT VLERËSIMI I KOMUNITETIT PER QEVERISJEN LOKALE, Vlorë
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Ky raport është përpiluar në kuadër të projektit “Gratë dhe vajzat e zonave rurale- faktorë ndryshimi në komunitet” mbështetur nga qeveria suedeze: Raport vleresimi i komunitetit per qeverisjen lokale, Vlorë Download

Details
Raporti alternativ lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Ky është I pari raport në llojin e vetë I cili u hartua nga QSHPZH me mbështetjen e UNFPA Albania, në bashkëpunim me disa organizata jofitimprurëse, anëtare të koalicionit për shëndetin seksual dhe riprodhues. Raporti alternativ, shendeti riprodhues Download

Details
RAPORTI “HIJE” FUSHA E KUJDESIT SHËNDETËSOR
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

RASTI I SHQIPËRISËDorëzuar pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara për Konventën mbi Eliminimin e tëGjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave. Raporti Hije eshte mbeshtetur nga UNFPAme mbeshtetje finaciare nga Qeveria Suedeze dhe UNFPA. Raporti Shadow Download

Details
REKOMANDIMET PER SESIONIN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË KOMBEVE TË BASHKUARA NË DATA 25-27 SHTATOR 2015 NË NEW YORK
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Rekomandime ne kuadër te Objektivave te Zhvillimit te Qëndrueshëm: Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe UNFPA me mbështetjen, edhe të koalicionit për Çështjet e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues e konsiderojnë të domosdoshëm adresimin e rekomandimeve të mëposhtme në Sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në data 25-27 shtator 2015 në New

Details
Gazeta Adoleshenti
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Gazeta Adoleshenti- Ky material është përgatitur nga stafi i QSHPZH-së për ti informuar çdo të ridhe të rejat rreth çështjeve që lidhen me Edukimin Seksual. Gazeta Adoleshenti Download

Details
Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”- nr.I dhe II. – Dynumra të revistës Elektronike mbi edukimin seksual gjithëpërfshirës janë të hapura për të gjithë meqëllim rritjen e informacionit dhe njohurive në këtë fushë por dhe për të parë aktivitet që kazhvilluar QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN. Revista elektonike: Edukim Seksual Gjitheperfshires

Details
Të drejtat e fëmijëve
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Të drejtat e fëmijëve- Ky material informues është realizuar në kudër të projektit Projekti “Përfshirja e Shoqërisë Civile në Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me Terre des Hommes në Shqipëri. Kliko ketu per te pare fletepalosjen Download

Details
Udhëzues për të rinjtë që jetojnë me HIV
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Udhëzues për të rinjtë që jetojnë me HIV – Udhëzuesi i dedikohet veçanërisht personave që jetojnë me HIV në Shqipëri.

Details
Pyetesor lidhur me Vlerësimin e mendimeve dhe ndjesive rreth mesazheve të përdorura në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues (ShSR).
Image 10 Qershor, 2020 Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Ju ftojme te ndani me ne mendimet tuaja per mesazhet e perdorura, duke dedikuar 5 minuta plotesimit te pyetesorit te meposhtem: Klikoni ketu per te plotesuar pyetesorin!

Details
A munden të rinjtë të luftojnë stigmën ndaj abortit?!
Image 10 Qershor, 2020 Blogu,Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Lejla 17 vjeç, nga një fshat i Tiranës, nga një lidhje një vjeçare mbeti shtatzënë. Sapo e mori vesh partneri i saj u largua duke e lënë të vetme pa asnjë zgjidhje. E rrethuar nga frika ndaj prindërve dhe shoqërisë, mentaliteti dhe diskriminimi, ajo vendosi të abortonte në fshehtësi, tek dikush ku nuk do ta

Details