Gazeta e Qendres Burimore per Shoqerine Civile
28 Janar, 2021 Komentet te Gazeta e Qendres Burimore per Shoqerine Civile Janë të Mbyllura Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Kjo gazetë, është një publikim tremujor që pasqyron aktivitetet e Qendrës Kombëtare Burimore dhe zhvillimet më të fundit në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, mundësitë për financim, rritje kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të si dhe informacione të tjera relevante nga rajoni e më gjerë.

Edicioni i gjashte i gazetes .pdf

Për autorin