Ftesë për ofertë për rikonstruksionin e qendrës ditore për të moshuarve në Vlorë
9 Mars, 2021 Komentet te Ftesë për ofertë për rikonstruksionin e qendrës ditore për të moshuarve në Vlorë Janë të Mbyllura Publikime,Te rejat Durim Tabaku

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me punimet e prishjes dhe ndërtimit të qendrës ditore të të moshuarve në qytetin e Vlorës që do të zhvillohet nga organizata  Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh)ne kuadër te projektit UNFPA.

Kliko këtu për më shumë info.

Për autorin