Kategori: Te rejat

Kategori: Te rejat

Forcimi i përgjigjes së sistemit shëndetësor në kohë krize dhe pas krize përmes ofrimit të Paketës Fillestare Minimale të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues (MISP)
Image 20 Janar, 2021 IPPF,Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Shqipëria është e prekshme nga një sërë fatkeqësish natyrore si përmbytje, tërmete dhe probleme të mjedisit që variojnë nga përkeqësimet e bio-diversitetit, erozioni i tokës deri tek manaxhimi i keq i ujëndarësve e ndotja… Broshura.pdf

Details
Vlerësimi i cilësisë së përdorimit të shërbimeve të planifikimit familjar në Shqipëri
Image 18 Janar, 2021 Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Një studim cilësor me vendimmarrësit, ofruesit e shërbimeve dhe përdoruesit e shërbimeve të planifikimit familjar

Details
Përfitimet e planifikimt familjar, Metodat Kontraceptive Moderne, Integrimi i sherbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues dhe forcimi i edukimit për shëndetin seksual dhe riprodhues tek të rinjtë.
Image 29 Dhjetor, 2020 Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Përfitimet e planifikimt familjar Metodat Kontraceptive Moderne Integrimi i sherbimeve të shëndetit seksual dhe riprodhues dhe forcimi i edukimit për shëndetin seksual dhe riprodhues tek të rinjtë

Details
Gazeta tre mujore e Qendrës Kombëtare Burimore
Image 25 Dhjetor, 2020 Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

– Kjo gazetë, është një publikim tremujor që pasqyron aktivitetet e Qendrës Kombëtare Burimore dhe zhvillimet më të fundit në sektorin e shoqërisë civile në Shqipëri, mundësitë për financim, rritje kapacitetesh e rrjetëzim për OShC-të si dhe informacione të tjera relevante nga rajoni e më gjerë.  – Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile në Shqipëri

Details
Forumi “Djem dhe Burra që Frymëzojnë – II
Image 17 Dhjetor, 2020 Blogu,Te rejat zNJBMyJz7D

Në 2019, i bëmë vetës një pyetje “A ka djem dhe burra që Frymëzojnë?” Burra dhe djem, modele të angazhimit në përpjekjet për të zvogëluar pabarazitë gjinore në të gjitha fushat, si edhe për të zvogëluar dhunën në familje dhe atë me bazë gjinore, u mblodhën në forumin “Djemtë dhe Burra që Frymëzojnë – II”

Details
Krerë të komuniteteve fetare në Vlorë, për herë të parë, ulen se bashku për të gjetur zgjidhje kundër dhunës me bazë gjinore
Image 17 Dhjetor, 2020 Qendra Aulona,Te rejat zNJBMyJz7D

Në kuadër të 16 ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore, Qendra Aulona në Vlorë, dege e ACPD, organizoi një Tryezë të Rrumbullakët, me 25 Nëntor, me  mbështetjen e UNFPA Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara, “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzave”, financuar nga Qeveria e

Details
Ftesë për ofertë për rikonstruksionin e qendrës ditore për të moshuarve në Vlorë
Image 14 Dhjetor, 2020 Qendra Aulona,Te rejat zNJBMyJz7D

Tiranë më 03/11/2020 Të nderuar, Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me punimet e prishjes dhe ndërtimit të qendrës ditore të të moshuarve në qytetin e Vlorës që do të zhvillohet nga organizata  Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh)ne kuadër te projektit UNFPA. FTESA PËR OFERTË.pdf

Details
Shfaqja Teatrale “AJO”
Image 8 Dhjetor, 2020 Blogu,Publikime,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Në kuadër të 16 ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me Bazë Gjinore, stafi I QSHPZH sëbashku me vullnetarët e saj të trajnuar edhe më parë nga organizata e Shëndetit riprodhues dhe seksual në Serbi, organizan një shafqje teatrale duke synuar të trajtojë çështjen e abuzimit verbal dhe emocional mes të rinjve në shkollë dhe në

Details
“Si vijon këshillimi në distancë i punonjëseve të seksit?!”- Hylviu: Të prekurit nga HIV nuk e përçojnë COVID 19, më shumë se…
Image 2 Dhjetor, 2020 Blogu,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

Shqipëria ka pasur tregues pozitivë të kontrollit të epidemisë së HIV përpara Covid-19; gjatë karantinës dhe më pas janë marrë të gjitha masat e duhura që të kryhet furnizimi me antiretroviralë të të prekurve me HIV/AIDS, por ende ka rrugë për t’u bërë në sensibilizimin e popullatës kundër stigmës së shfaqur ndaj kësaj kategorie. Kështu

Details
Ftesë për ofertë për printim produktesh
Image 2 Dhjetor, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Të nderuar, Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të paraqisni ofertën tuaj lidhur me printimin e 3 produkteve, 500 kopje per secilin produkt, dhe shërbimeve për kryerjen e dizenjimit të materialeve informuese që do të zhvillohet nga organizata Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh). FTESA PËR OFERTË .pdf

Details