Ftese për shprehje interesi për ekspertizë
21 Prill, 2021 Komentet te Ftese për shprehje interesi për ekspertizë Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020

FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realiziimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për Konsulente /Ekspertë si më poshtë.

FTESA.pdf

Për autorin