Ftese për shprehje interesi për përgatitjen e pyetësorit për aksesin në financa të SME-ve dhe shpërndarjen e tij në Qarkun Fier
21 Prill, 2021 Komentet te Ftese për shprehje interesi për përgatitjen e pyetësorit për aksesin në financa të SME-ve dhe shpërndarjen e tij në Qarkun Fier Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

 Data 17.02.2020

FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR PËRGATITJEN E PYETËSORIT PËR AKSESIN NË FINANCA TË SME-VE DHE SHPËRNDARJEN E TIJ TEK BIZNESET SME TË QARKUT FIER

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për shërbime për formatimin e pyetësorit dhe shpërndarjen e tij bizneseve të qarkut Fier si më poshtë.

FTESA.pdf

Për autorin