Ftese për shprehje interesi për ndërtimin e një databaze dhe plotësimin e saj me të dhënat e bizneneseve të përzgjedhura në zonat e projektit 3C4SME
21 Prill, 2021 Komentet te Ftese për shprehje interesi për ndërtimin e një databaze dhe plotësimin e saj me të dhënat e bizneneseve të përzgjedhura në zonat e projektit 3C4SME Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Data 17.02.2020

FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR NDËRTIMIN E NJË DATABAZE DHE PLOTËSIMIN E SAJ ME TË DHËNAT E BIZNENESEVE TË PËRZGJEDHURA NË ZONAT E PROJEKTIT 3C4SME

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, për realizimin e një studimi  në Bashkinë Fier, hap thirrjen për ndërtimin e një databaze dhe plotësimin e saj me të dhënat e bizneneseve në zonat e projektit 3C4SME të qarkut Fier si më poshtë.

FTESA.pdf

Për autorin