Ftese për shprehje interesi për sigurimin e të dhënave për SME-të e Qarkut Fier
21 Prill, 2021 Komentet te Ftese për shprehje interesi për sigurimin e të dhënave për SME-të e Qarkut Fier Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020

 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SIGURIMIN E TË DHËNAVE PËR SME-TË E QARKUT FIER

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e nje studimi  ne Bashkinë Fier, hap thirrjen për shërbime për sigurimin e të dhënave për SME-të e qarkut Fier si më poshtë.

FTESA. pdf

Për autorin