Trajnimi: “Aftësitë Bazë Jetësore” dhe “Punësueshmëria”
21 Prill, 2021 Komentet te Trajnimi: “Aftësitë Bazë Jetësore” dhe “Punësueshmëria” Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Përfundon me sukses cikli i traj nimeve 12-ditore të grupit të tretë dhe të katërt të të rinjve të përfshirë në projektin: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike– YEEP Vlora”, duke e çuar në 54 numrin e të rinjve përfitues nga ky projekt.
Të rinjtë u angazhuan në 2 Modulet e trajnimit “Aftësitë Bazë Jetësore” dhe “Punësueshmëria”.
Hapi i radhës për ta është regjistrimi në kurset profesionale dhe gjetja e mundësive më të mira për punësimin e tyre.

Për autorin