Mobilizimi i Burimeve
25 Mars, 2021 Komentet te Mobilizimi i Burimeve Janë të Mbyllura IPPF zNJBMyJz7D

Periudha Kohore: Janar-Dhjetor 2021

Këtë vit për QSHPZh-në, pavarësisht krizës së C19, pasojat e saj dhe masat kufizuese, të cilat kanë ndikuar negativisht në aksesin në shërbimet thelbësore të shëndetit riprodhues ka qenë efektive dhe produktive për sa i përket performancës dhe rritjes së të ardhurave.

QSHPZH do të punojë në konsolidimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve dhe programeve duke forcuar partneritetet dhe bashkëpunimin me sektorin publik dhe partnerë në përgjigje të sfidave të zhvillimit të shoqërisë shqiptare

Objektivat e projektit janë:

[read_more id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]

  • Punësimi i një qasjeje me shumë aktorë duke krijuar partneritete me grupe të ndryshme nga Qeveria e Shqipërisë në nivelin qendror dhe lokal, sektorin e arsimit, sektorin e kujdesit shëndetësor, organizatat e shoqërisë civile disa organizata ndërkombëtare dhe partnerë
  • Ndërtimi i kapaciteteve dhe mbështetja e zhvillimit të programit dhe mbledhja e fondeve për fuqizimin organizativ të ACPD-së dhe rritja e efikasitetit të rrjeteve të koalicionit ekzistues të SRHR-së.

Rezultatet e pritshme:

  • Forcimi i partneritetet me aktorë të ndryshëm për të adresuar çështjet e ShSR-së.
  • Të ardhurat kombëtare të krijuara në nivel lokal nga QShPZh-ja: shitja e kontraceptiveve, tarifat për klientët / pacientët, tarifat e anëtarësimit, qeverisja lokale, mbledhja e fondeve kombëtare, të ardhura jo-operacionale, të ardhura të tjera kombëtare,
  • Të ardhurat ndërkombëtare të gjeneruara në nivel lokal nga organizatat anëtare: organizatat / agjencitë shumëpalëshe, marrëdhëniet bilaterale qeveritare, fondet ndërkombëtare dhe fondacionet / OJQ-të, sektori i korporatave / biznesit, të ardhura të tjera ndërkombëtare.
  • Hartëzimi i opozitës dhe medias.

[/read_more]

Për autorin