Trajnimi me te rinjtë “ EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS PËR NJË JETË PREMTUESE”
12 Qershor, 2020 Komentet te Trajnimi me te rinjtë “ EDUKIMI SEKSUAL GJITHËPËRFSHIRËS PËR NJË JETË PREMTUESE” Janë të Mbyllura Blogu,Te rejat zNJBMyJz7D

Trajnimi dy ditor me te rinjtë e shkollës se mesme “Sadri Nuri”, Ndroq. Temat kryesore te trajnimit te trajtuara nga moderatorja Irida Sina me metoda interaktive si prezantimi, puna ne grupe role play etj. ishin si: shëndeti riprodhues, barazia gjinore, marrëdhënia nderpersonale, komunikimi dhe aftësitë vendim-marrëse, puberteti, riprodhimi,
kontraceptivet, shtatzënia, IST, HIV/AIDS etj.

Për autorin