Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues
12 Qershor, 2020 Komentet te Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Posteri Mbulimi Universal Shëndetësor dhe Shëndeti Seksual dhe Riprodhues është krijuar për të përshkruar kontekstin kombëtar në lidhje me përparimin në fushën e Mbulimit Universal Shëndetësor, dhe punën që Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin po bën në integrimin e komponentit të Shëndetit dhe të Drejtave Seksuale dhe Riprodhuese në Planet Kombëtare të Mbulimit Universal Shëndetësor.

POSTERI

Për autorin