Edukatorët Bashkëmoshatar dhe Outreach te QSHPZH-së janë duke ofruar Shërbime te Shëndetit Seksual dhe Riprodhues derë më derë gjatë pandemisë COVID19 në Shqipëri
12 Qershor, 2020 Komentet te Edukatorët Bashkëmoshatar dhe Outreach te QSHPZH-së janë duke ofruar Shërbime te Shëndetit Seksual dhe Riprodhues derë më derë gjatë pandemisë COVID19 në Shqipëri Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D
Për autorin