Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës
12 Qershor, 2020 Komentet te Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Atlasi i politikave të parandalimit të kancerit të qafës së mitrës krahason politikat e shteteve evropiane për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës: parandalimin parësor, parandalimin dytësor dhe qasjen në informacion në internet.

Nga 46 vende të analizuara, ndër gjetjet kryesore janë:

  • 34 vende ofrojnë program rutinë kombëtar për vaksinimin
  • 16 shtete ofrojnë vaksinim për djem dhe vajza
  • 31 vende ofrojnë vaksina falas
  • Të gjitha vendet, përveç Azerbajxhanit, ofrojnë akses në depistim
  • 19 shtete ofrojnë programe të plota të depistimit të bazuara në popullatë
  • 21 vende ofrojnë faqe zyrtare qeveritare lehtësisht të aksesueshme me informacion të mirë ose të shkëlqyeshëm

ATLASI

Për autorin