Mbledhje ‘Grupi Parlamentar Vullnetar për Popullsinë dhe Zhvillimin’ – 25 Janar 2024
14 Shkurt, 2024 Komentet te Mbledhje ‘Grupi Parlamentar Vullnetar për Popullsinë dhe Zhvillimin’ – 25 Janar 2024 Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Grupi Vullnetar Parlamentar për Popullsinë dhe Zhvillimin zhvilloi takimin e rradhës në datë 25 Janar në ambientet e Kuvendit të Shqipërisë.

Në takim u diskutuan prioritet dhe sfidat për vitin 2024, në përputhje me planin e punës të Kuvendit të Shqipërisë.

Anëtarët e grupit diskutuan dhe miratuan kalendarin e punës për vitin 2024, duke theksuar me rëndësi cështjet e shëndetit riprodhues, fertilizimit in-vitro dhe cështjet demografike, gjithshtu ndarjen dhe shkëmbimin e eksperiencave ndërkombëtare.

Qendra Shqiptare per Popullsine dhe Zhvillimin (QSHPZH) inicioni krijimin e grupit dhe formalizimin e tij në vitin 2023 me mbeshtetjen e UNFPA, IPPF dhe EPF dhe sherben si sekretariat per grupin.

Për autorin