WORKSHOP ME ANËTARET DHE ANËTARËT E EKIPT TEKNIK NDËRDISIPLINAR (ETN) TË MEKANIZMIT TË KOORDINUAR TË REFERIMIT (MKR) TË BASHKIVE POGRADEC, VLORË DHE SHKODËR
4 Korrik, 2023 Komentet te WORKSHOP ME ANËTARET DHE ANËTARËT E EKIPT TEKNIK NDËRDISIPLINAR (ETN) TË MEKANIZMIT TË KOORDINUAR TË REFERIMIT (MKR) TË BASHKIVE POGRADEC, VLORË DHE SHKODËR Janë të Mbyllura Blogu,Publikime zNJBMyJz7D

Qëndra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin si organizatë partnere zbatuese e UNFPA Shqipëri, në bashkëpunim me Bashkinë Pogradec,Vlorë dhe Shkodër dhe me mbështetjen e UNFPA, kanë zhvilluar me sukses workshop-et me anëtaret dhe anëtarët e ekipt teknik ndërdisiplinar të mekanizmit të koordinuar të referimit të bashkive Pogradec,Vlorë dhe Shkodër

Në këtë workshop ndër të tjera u diskutua mbi arritjet, praktikat e mira, vështirësitë, sfidat dhe mundësitë për përmirësimin e funksionimit të këtij MKR në përputhje dhe me kuadrin ligjor e të politikave mbi trajtimin e rasteve te dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje.

Prania dhe diskutimet e anetarëve ishin shumë të rëndësishme, pasi do të na ndihmojnë të gjithëve së bashku të orientojmë më mirë veprimet në mbështetje të mirëfunksionimit të MKR në Bashkinë e Pogradecit,Vlorës dhe Shkodës  dhe trajtimit me efektivitet të rasteve.

Për autorin