Rëndësia e regjistrit kombëtar për depistimin e kancerit të qafës së mitrës
16 Dhjetor, 2022 Komentet te Rëndësia e regjistrit kombëtar për depistimin e kancerit të qafës së mitrës Janë të Mbyllura Blogu,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

Në 2 dhjetor 2022, Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) zhvilloi seminarin “Rëndësia e Regjistrit Kombëtar për Depistimin e Kancerit të Qafës së mitrës”. Pjesëmarrës në këtë takim ishin mjekë obstetër-gjinekologë, drejtorë materniteti, ekspertë të shëndetit publik, përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe UNFPA Shqipëri. Diskutimet në këtë takim theksuan rolin vendimtar që luan regjistri kombëtar në fushatën kundër HPV-së dhe kancerit të qafës së mitrës në Shqipëri.

Në fjalën e tyre përshëndetëse, Dr. Elona Hoxha, Drejtore Ekzekutive e QSHPZH-së dhe Dr. Eugena Tomini, Drejtore e Përgjithshme e Institutit të Shëndetit Publik, theksuan arritjet në zbatimin e regjistrit kombëtar dhe theksuan rëndësinë e vazhdimit të punës regjistrin kombëtar të kancerit të qafës së mitrës si një pjesë e rëndësishme e fushatës kundër kancerit të qafës së mitrës.

Diskutimet e tjera në këtë takim trajtuan çështje të ndryshme dhe rekomandimet për institucionet publike. Temat kryesore të ngritura nga pjesëmarrësit lidheshin me bashkëpunimin, zbatimin e protokolleve, rrjetet e vlerësimit dhe sigurimit të cilësisë, etj.

Për autorin