Dita Botërore e Kontracepsionit
26 Shtator, 2022 Komentet te Dita Botërore e Kontracepsionit Janë të Mbyllura Blogu,IPPF,Te rejat,UNFPA Durim Tabaku

26 shtator

Dita Botërore e Kontracepsionit mbahet çdo vit më 26 shtator. Fushata vjetore mbarëbotërore përqendrohet rreth një vizioni shtatzënia është liria për të zgjedhur. Organizuar për herë të parë në vitin 2007, misioni i kësaj dite është të rrisë ndërgjegjësimin për kontracepsionin dhe t’u mundësojë të rinjve të bëjnë zgjedhje të informuara për shëndetin e tyre seksual dhe riprodhues.

Një nga përparësitë kryesore të Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin është aksesi i barabartë dhe informimi i plotë për përdorimin e metodave kontraceptive. Shumë njerëzve në Shqipëri u mungojnë njohuritë dhe informacioni për të përcaktuar se kur ose nëse duan të bëjnë fëmijë, dhe për t’u mbrojtur nga infeksionet dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme.

Për këtë qëllim, ACPD, me mbështetjen e partnerëve të saj – Federata Ndërkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF) dhe UNFPA/Shqipëri – do të vazhdojë punën e saj duke u fokusuar në rritjen e njohurive për metodat kontraceptive dhe për planifikimin familjar dhe për edukimin e brezit të ri masat kontraceptive.

Për autorin