Përse është e rëndësishme për ty të bëhesh aktivitst i Shëndetit Riprodhues dhe Seksual?
10 Qershor, 2020 Komentet te Përse është e rëndësishme për ty të bëhesh aktivitst i Shëndetit Riprodhues dhe Seksual? Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Unë besoj se ndërgjegjësimi mbi shëndetin riprodhues dhe seksual dhe të drejtat na mundëson një jetë të sigurtë dhe të shëndetshme. Të ngresh zërin për të rinjtë ndihmon qytetarët të jene të vetdijshëm e të aftë për tu ngritur në këmbë për besimet e tyre.

Për autorin