Raporti Vjetor 2020
8 Korrik, 2021 Komentet te Raporti Vjetor 2020 Janë të Mbyllura Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Gjatë vitit 2020, Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) vazhdoi punën për  përmbushjen e qëllimit, synimeve dhe objektivave si organizatë me kontribute në përmirësimin e politikave, legjislacionit, të drejtën për informacion dhe shërbime për çështje që shqetësojnë popullatën dhe zhvillimin e saj, përfshirë shëndetin riprodhues.
Tërmeti i nëntorit 2019 dhe pandemia globale e COVID-19, e përballi QShPZh-në, ashtu si të gjitha institucionet shtetërore, ekonominë, shëndetësinë, arsimin etj., dhe organizatat e shoqërisë civile me sfida, për kapërcimin e të cilave mungonte modeli. Sfida si këto kanë ndikimet e tyre të padiskutueshme
edhe në punën e QShPZh-së. Megjithatë, organizata jonë arriti ta mbyllë vitin 2020 me arritje shumë premtuese për të vijuar e sigurt angazhimet e saj gjatë vitit 2021.

Shiko më shumë …. RAPORTI VJETOR 2020

Për autorin