Adoleshentët, si të parandalojnë dhunën seksuale
6 Korrik, 2021 Komentet te Adoleshentët, si të parandalojnë dhunën seksuale Janë të Mbyllura Blogu,Qendra Aulona,Qendra Rinore “PO”,Qendra Trokitja,Te rejat zNJBMyJz7D

ADOLESHENTËT, SI TË PARANDALOJNË DHUNËN SEKSUALE

Ndërhyrja në edukim që forcoi aftësitë pët t’u vetëmbrojtur

Intervistë e Televizionit Shqiptar me drejtoren ekzekutive të Qendrës Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh), Znj. Brunilda Hylviu: Evidencat e ndikimit të Edukimit Seksual Gjithpërfshirës tek aftësimi i të rinjve për të mbrojtur veten nga dhuna me bazë gjinore dhe ajo seksuale

 

Për autorin