Ftesë për ofertë për rikonstruksionin e qendrës ditore për të moshuarve në Vlorë
14 Dhjetor, 2020 Komentet te Ftesë për ofertë për rikonstruksionin e qendrës ditore për të moshuarve në Vlorë Janë të Mbyllura Qendra Aulona,Te rejat zNJBMyJz7D

Tiranë më 03/11/2020

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj letre, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me punimet e prishjes dhe ndërtimit të qendrës ditore të të moshuarve në qytetin e Vlorës që do të zhvillohet nga organizata  Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh)ne kuadër te projektit UNFPA.

FTESA PËR OFERTË.pdf

Për autorin