Intervistë për ‘Top Channel’ – Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) jep kontributin e saj për gratë dhe vajzat që të përmbushin qëllimet e tyre për kontracepsion si një e drejtë thelbësore njerëzore.
28 Shtator, 2020 Komentet te Intervistë për ‘Top Channel’ – Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QShPZh) jep kontributin e saj për gratë dhe vajzat që të përmbushin qëllimet e tyre për kontracepsion si një e drejtë thelbësore njerëzore. Janë të Mbyllura Blogu,Te rejat zNJBMyJz7D
Për autorin