“Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”
11 Qershor, 2020 Komentet te “Parandalimi i dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore” Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) me mbështetjen e Federatës Ndërkombëtare të Planifikimit Familjar (IPPF) zhvilloi Deklratën për Kapacitetin e Shoqatës “Parandalimi I dhunës seksuale dhe dhunës me bazë gjinore nëpërmjet advokacisë, edukimit, dhe promovimit të barazisë gjinore si një e drejtë njerëzore”.
Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH) është e lumtur të ndajë me partnerët/donatorët këtë deklaratë, e cila ju prezanton me të gjithë punën dhe arritjet më të fundit të QSHPZH-së ne fushën e dhunës seksuale dhe asaj me bazë gjinore dhe barazisë gjinore.

DEKLARATA Shqip

DEKLARATA Anglisht

Për autorin