Aktivitet sensibilizues në kuadër të fushatës për vaksinën e HPV nga Grupi Parlamentar Vullnetar për Popullsinë dhe Zhvillimin
14 Shkurt, 2024 Komentet te Aktivitet sensibilizues në kuadër të fushatës për vaksinën e HPV nga Grupi Parlamentar Vullnetar për Popullsinë dhe Zhvillimin Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin së bashku me Grupin Vullnetar Parlamentar per Popullsinë dhe Zhvillimin, organizoi ditën e djeshme në Durrës, aktivitetin sensibilizues në kuadër të fushatës për vaksinën e HPV në ambientet e shkollës artistike “Jan Kukuzeli”.

Tashmë vaksina për HPV ofrohet falas në Shqipëri, në çdo qendër shëndetësore për vajzat nga 13-20 vjeç.
Ky aktivitet u realizua edhe me mbështetjen e ZVA, NJVKSH dhe ISHP.
Grupi Parlamentar Vullnetar për Popullsinë dhe Zhvillimin do aktivizohet në adresimin e ceshtjeve që kanë të bëjnë me moshimin, shëndetin riprodhues, demografinë, fertilitetin etj.
Një superaktivitet me mbeshtetjen e mësuesve, nxënësve dhe prindërve!

Për autorin