Edukimi fiziko-seksual dhe inteligjenca emocionale-seksuale
10 Qershor, 2020 Komentet te Edukimi fiziko-seksual dhe inteligjenca emocionale-seksuale Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Paketë përmbledhëse e lidhur me edukimin seksual të të rinjve është hartuar bazuar në dy module:
“Gjithcka në një” dhe “Një Vullnetar mund të bëjë gjithcka” publikuar nga Federata Ndëkombëtare e Planifikimit Familjar (IPPF)

Edukimi-fiziko-seksual-dhe-inteligjenca-emocionale-seksuale Download

Për autorin