Ftesë për shprehje interesi për shërbime udhëtimi për realizimin e studimit mbi aksesin e SME-ve në financa në Qarkun Fier
4 Maj, 2021 Komentet te Ftesë për shprehje interesi për shërbime udhëtimi për realizimin e studimit mbi aksesin e SME-ve në financa në Qarkun Fier Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Data 21.02.2020

 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR SHËRBIME TË UDHËTIMIT PËR REALIZIMIN E STUDIMIT MBI AKSESIN E SME-VE NË FINANCA NË QARKUN FIER

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, për realizimin e një studimi  në Bashkinë Fier, hap thirrjen për shërbime të udhëtimit për realizimin e studimit mbi aksesin e SME-ve në financa në qarkun Fier si më poshtë.

FTESA.pdf

Për autorin