Ftesë për shprehje interesi
4 Maj, 2021 Komentet te Ftesë për shprehje interesi Janë të Mbyllura Te rejat zNJBMyJz7D

Data 05.02.2020

 FTESE PËR SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTIZË

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (QSHPZH), në kuadër të projektit ‘3C4SME Work Plan of the Context Analysis’, per realizimin e një studimi  në Bashkinë Fier, hap thirrjen për Ekspertë si më poshtë.

FTESA.pdf

Për autorin