Kategori: SOS

Kategori: SOS

Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike
Image 17 Shkurt, 2021 SOS,Te rejat zNJBMyJz7D

Projekti: “Rritja e mundësive për integrim në tregun e punës të të rinjve dhe familjeve në vështirësi ekonomike”.   Periudha :2020  –  2022   Qëllimi:Rritja e kapaciteteve dhe fuqizimi i 60 të rinjve të grup moshës 16-29,të rinj pjesë e familjeve në vështirësi social-ekonomike,  të rinj me prindër të papunë ,  të rinj që vijnë

Details