Seminari Rajonal “TRUPI YNË NUK ËSHTË NJË TABU”
20 Maj, 2024 Komentet te Seminari Rajonal “TRUPI YNË NUK ËSHTË NJË TABU” Janë të Mbyllura Te rejat Durim Tabaku

Seminari Rajonal “TRUPI YNË NUK ËSHTË NJË TABU” mblodhi Shqipërinë dhe shtetet e saj fqinje:Kosovën  Maqedoninë e Veriut, dhe Malin i Zi për të trajtuar çështjet e higjienës menstruale dhe çështjet ligjore në lidhje me këtë temë. Me mbështetjen e Ambasadave Franceze dhe organizatave lokale, ky aktivitet shërbeu për të shkëmbyer njohuri, rishikuar progresin, zhvilluar prioritete, dhe përforcojur bashkëpunimin rajonal. Pjesëmarrësit ndanë përvojat dhe praktikat më të mira, identifikuan qëllimet kryesore kombëtare dhe rajonale, dhe kontribuan në zhvillimin e politikave për të reduktuar stigma, për të përmirësuar qasjen në produkte menstruale dhe për të promovuar edukatën komprehensive. Përmes diskutimeve interaktive dhe planifikimit strategjik, seminari synoi të përshpejtonte veprimin kolektiv dhe ndryshimet pozitive në fushën e shëndetit menstrual dhe ligjet mbi shëndetin riprodhues dhe produktet menstruale në Ballkan.

Për autorin