Fushata “OUR BODIES ARE NOT TABBO”
21 Mars, 2024 Komentet te Fushata “OUR BODIES ARE NOT TABBO” Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

“OUR BODIES ARE NOT TABBO” është fushata që bëri bashkë Qendrën Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin, Ambasadën Franceze dhe Youth Voice Network.
Kjo fushatë ka në fokus shëndetin menstrual dhe barrën financiare të produkteve menstruale për gratë dhe vajzat.
Në ditën ndërkombëtare të gruas, 8 Mars, pranë një supermarketi ambasadorja Franceze në Shqipëri, znj. Catherine Suard realizoi një sesion ndërgjegjësues me të rinjtë mbi këtë tematikë.

Për autorin