Takim me gazetarë për diskutimin e çështjeve që lidhen me shëndetin riprodhues, të rinjtë dhe grupet vulnerabël.
21 Mars, 2024 Komentet te Takim me gazetarë për diskutimin e çështjeve që lidhen me shëndetin riprodhues, të rinjtë dhe grupet vulnerabël. Janë të Mbyllura Publikime zNJBMyJz7D

Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin (ACPD) ishte pjesë e aktiveteve të zhvilluara në bashkëpunim me Grupin Vullnetar Parlamentar për Popullsinë dhe Zhvillimin.

Patëm një bisedë të hapur dhe miqesore me nxënëset e shkollës “Andon Xoxa” në qytetin e Fierit, mbi ndërgjegjësimin në lidhje me vaksinën HPV dhe informimin e mëtejshëm për rëndësinë dhe vlerën e saj.

Vaksina HPV parandalon infektimin nga viruset që shkaktojnë Kancerin e Qafës së Mitrës dhe realizohet në moshë të hershme përpara ekspozimit ndaj këtyre viruseve.
Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit dhe aktorët mbështetës në realizimin e këtij aktiviteti!

Për autorin