POSTIMET MË TË FUNDIT

RAPORTI “HIJE” FUSHA E KUJDESIT SHËNDETËSOR
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

RASTI I SHQIPËRISËDorëzuar pranë Komitetit të Kombeve të Bashkuara për Konventën mbi Eliminimin e tëGjitha Formave të Diskriminimit kundër Grave. Raporti Hije eshte mbeshtetur nga UNFPAme mbeshtetje finaciare nga Qeveria Suedeze dhe UNFPA. Raporti Shadow Download

Details
REKOMANDIMET PER SESIONIN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË KOMBEVE TË BASHKUARA NË DATA 25-27 SHTATOR 2015 NË NEW YORK
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Rekomandime ne kuadër te Objektivave te Zhvillimit te Qëndrueshëm: Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe UNFPA me mbështetjen, edhe të koalicionit për Çështjet e Shëndetit Seksual dhe Riprodhues e konsiderojnë të domosdoshëm adresimin e rekomandimeve të mëposhtme në Sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në data 25-27 shtator 2015 në New

Details
Gazeta Adoleshenti
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Gazeta Adoleshenti- Ky material është përgatitur nga stafi i QSHPZH-së për ti informuar çdo të ridhe të rejat rreth çështjeve që lidhen me Edukimin Seksual. Gazeta Adoleshenti Download

Details
Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Revista Elektronike “Edukim seksual gjithëpërfshirës për një jetë premtuese”- nr.I dhe II. – Dynumra të revistës Elektronike mbi edukimin seksual gjithëpërfshirës janë të hapura për të gjithë meqëllim rritjen e informacionit dhe njohurive në këtë fushë por dhe për të parë aktivitet që kazhvilluar QSHPZH me mbështetjen e IPPF EN. Revista elektonike: Edukim Seksual Gjitheperfshires

Details
Të drejtat e fëmijëve
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Të drejtat e fëmijëve- Ky material informues është realizuar në kudër të projektit Projekti “Përfshirja e Shoqërisë Civile në Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me Terre des Hommes në Shqipëri. Kliko ketu per te pare fletepalosjen Download

Details
Udhëzues për të rinjtë që jetojnë me HIV
Image 10 Qershor, 2020 Publikime zNJBMyJz7D

Udhëzues për të rinjtë që jetojnë me HIV – Udhëzuesi i dedikohet veçanërisht personave që jetojnë me HIV në Shqipëri.

Details
Pershtypje nga sesionet informuese ne shkollat e bashkise Lezhe mbi policimin ne komunitet
Image 10 Qershor, 2020 Blogu,Te rejat zNJBMyJz7D

Përshëndetje Unë jam Ela dhe jam në klasën e 9. Sot në shkollën tone mësuesja na tha se do të takoheshim me policin e zonës ku ndodhet shkolla jonë. Ne klasë të gjithë u trembëm: mos ndoshta ka marrë ndonjeri nga djemtë e klasës gjëra pa leje? Mos e kanë parë Edonin duke pirë cigare?

Details
Pyetesor lidhur me Vlerësimin e mendimeve dhe ndjesive rreth mesazheve të përdorura në fushën e shëndetit seksual dhe riprodhues (ShSR).
Image 10 Qershor, 2020 Publikime,Te rejat zNJBMyJz7D

Ju ftojme te ndani me ne mendimet tuaja per mesazhet e perdorura, duke dedikuar 5 minuta plotesimit te pyetesorit te meposhtem: Klikoni ketu per te plotesuar pyetesorin!

Details
“Ti di gjithçka rreth asaj që do të ndodhë por çështja është se ti mendon se kjo gjë nuk do të të ndodhi ty…”
Image 10 Qershor, 2020 Te rejat zNJBMyJz7D

Ada Xh., 18 vjeç, është gjashtë javë shtatzënë dhe sapo ka qenë për një konsultë në qendrën PO në Tiranë. Ajo po planifikon të kryej një abort sa më shpejt që të jetë e mundur. “Ndihesha e tmerruar kur kuptova se isha shtatzënë. Ndihesha vërtet e sëmurë dhe kisha një shije të hidhur në gojën

Details
Unë sot jam një nga vullnetarët e Qendrës Rinore PO…
Image 10 Qershor, 2020 Blogu,Qendra Rinore “PO”,Te rejat zNJBMyJz7D

Një ditë të zakonshme duke u kthyer nga shkolla në shtëpi sëbashku më vëllain tim të vogël, duke pritur në stacionin e autobusit mua frua një burrë i cili më shikonte në sy gjatë gjithë kohës. Autobusi kishte shumë njerëz dhe kështu të gjithë njerëzit qëndronin shumë të afruar më njëri tjetrin. Duke u mbajtur

Details